~99ml   100ml~199ml
  200ml~299ml
  300ml~399ml     400ml~499ml   500ml~999ml   1000ml~                            
 
 
 
제품코드
T500H
 
 
용량(ml)
500
 
 
용기규격(Ø x mm)
64 x 190
 
 
용기단중(g)
45
 
 
입구사이즈(Ø)
24
 
 
재질
pete
 
 
 
 

주식회사 큐디스테크 ㅣ 경기도 부천시 원미구 상동 573-6번지 대림프라자 201호 ㅣ 대표: 유기완 ㅣ 사업자등록번호: 363-87-01314
대표번호. 032.464.1168 Fax. 032.464.1169 ㅣ 창원공장: 경남 창원시 마산회원구 양덕동 155-19번지 Tel. 055.264.1223